Opinie - Weinig vis in de vijver, maar wel veel vissers op de oever.

26-12-2012 14:42

De autosportvijver om in te vissen is eigenlijk vrij klein in de Benelux. OK, er zijn eigenlijk meerdere kleine vijvertjes. Maar een dergelijke vijver heeft minder vis in het water en bovendien is de plaats voor de vissers op de oever beperkt. Een of twee vissers per vijver kunnen op tijd en stond een visje vangen en lekker eten, maar als ze met veel meer op dezelfde oever zitten, bestaat de kans dat de oever afbrokkelt en is sowieso bij elk van hen de vangst al te klein om ´s avonds een gevulde schotel te serveren. Gevolg: er zijn minder vissen en de vissers en hun gezinnen lijden honger.

Net zoals sommige organisatoren en promotoren in de Benelux autosport ook honger zullen hebben. Honger naar deelnemers, want alsof de huidige recessie en het economisch verval nog niet genoeg knaagt aan onze geliefde sport, moet plots zowat iedereen nog eens nieuwe series uit de grond gaan stampen. Onder andere mensen die door nationale autosportinstanties wegens “bewezen diensten” als persona non grata worden beschouwd, achten het belangrijk om toch hun wraakzucht te uiten in de vorm van een nieuw kampioenschap. Eerst gepland voor 2013, maar door het feit dat er een zeer logische tegenkanting komt van een nationale autosportbond haakt men dan maar af. Niet zonder tegelijkertijd naar buiten te brengen dat men dan wel in 2014 weer op de proppen komt. En dat men over een tweetal weken ook nog eens de pers bij elkaar roept om eens “de waarheid” te zeggen over iets dat ondertussen een jaar achter ons ligt.

Laat die beerput toe alsjeblief, ook zonder er in te roeren stinkt het al genoeg.