Elk niet schriftelijk toegestaan gebruik van inhoud (teksten, foto´s, fragmenten, video´s en intellectuele inbreng) van deze site wordt bij vaststelling gemeld aan de Österreichische Journalisten Club (ÖJC). De ÖJC heeft via de Association of European Journalists (AEJ) vertegenwoordigingen in 19 Europese landen en via de IFJ in 84 niet-Europese landen. Bij vaststelling van een overtreding tegen de voor deze site geldende intellectuele rechten en/of copyrightclausule, wordt door de eigenaar bij bovenvermelde vereniging(en) een klacht neergelegd om verder via juridische weg een schadevergoeding te claimen.